Henkilökunta ja ryhmät


Hillat

Noora Vaskisalo

  • päiväkodin johtaja

  • steinerpedagoginen varahaiskasvatuksen opettaja

Satu Törmänen

  • varhaiskasvatuksen opettaja


Karpalot
Laurelina Romppainen

  • lastenhoitaja


Anna Kytömäki

  • lähihoitaja

Kaarnikat
Hanna Teinilä

  • steinerpedagoginen varahaiskasvatuksen opettaja


Nina Miettinen

  • lähihoitaja

  • steinerpedagoginen perehtyneisyys

  • Resto-koulutus

Pikku-Hillat

Maria Camara

  • lähihoitajaPäiväkodin johtaja

Noora Vaskisalo

Kokki

Maija-Liisa Verkkosaari-Salmi


Eurytmisti

Kirsi Rönkkö


Hilloilla, Pikku-Hilloilla ja Kaarnikoilla lapset ovat 2-6-vuotiaita ja saavat olla samojen kasvattajien kanssa koko päiväkotiajan. Karpalot ovat tällä hetkellä alle 3-vuotiaiden ryhmä.