Henkilökunta

 ja ryhmätPäiväkodin johtaja:

Mikael Syrjänen, päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Mansikat:

Noora Vaskisalo, steinerpedagoginen varhaiskasvattaja, varhaiskasvatuksen opettaja


Mustikat:
 
Viivi Savolainen, varhaiskasvatuksen opettaja
Jyrki Liukkonen, lähihoitaja, Resto-koulutus

Puolukat:
 
Hanna Teinilä, steinerpedagoginen varhaiskasvattaja, varhaiskasvatuksen opettaja
Nina Miettinen, lähihoitaja, steinerpedagoginen perehtyneisyys, Resto-koulutus

Kokki:
 
Maija-Liisa Verkkosaari-Salmi

Eurytmisti:
 
Liisa Sarasin

Kaikissa ryhmissä lapset ovat 2-6-vuotiaita ja saavat olla samojen kasvattajien kanssa koko päiväkotiajan.

TAMPEREEN RUDOLF STEINER-LASTENTARHAN KANNATUSYHDISTYS RY
TEERENTIE 7, 33540 TAMPERE, 050-4068496 ja 040-3531307 (keittiö)
Mobiili