Arvot


Olemme ylpeitä päiväkodistamme. Pystymme tarjoamaan kiireisen maailman keskellä lapselle rauhallisen, turvallisen ja kokonaisvaltaisen terveellisen ympäristön leikkiä ja kasvaa.

Omassa keittiössämme valmistuu herkulliset, ravitsevat ja kasvispainotteiset ateriat luomu- ja lähituotetuista raaka-aineista. Musiikki ja kädentaidot ovat luonteva osa jokapäiväistä toimintaa ja aikuisilla on aikaa kohdata jokainen lapsi yksilönä. Steinerpedagogiikassa varhaiskasvatuksen kulmakiviä ovat kiireettömyys, luonnonläheisyys, estetiikka, taide ja kaiken elämän arvostus. Lapsilähtöisyys


Turvaamme lapselle rauhan kehittyä yksilölliset tarpeet huomioiden ja aikuisella on päivittäin aikaa kohdata lapsi. Kiireettömyys antaa kaikkiin hetkiin joustoa, tilaa huumorille ja leikille. Aikuisen syli on aina saatavilla, kun sitä tarvitaan.

Lapsuus on tärkeä elämänvaihe. Lapsen yksilöllisyyttä ja omaa kehityspolkua kunnioitetaan havainnoimalla lapsia päivittäin niin yksilöinä kuin ryhmänä. Kasvattajan tehtävä on tunnistaa kunkin lapsen yksilölliset tarpeet ja vastata niihin niin hyvin kuin mahdollista. Päiväkotimme henkilökunta on sitoutunut jatkuvaan lapsihavainnointiin, jolloin aikuiset tuntevat hyvin kaikki päiväkodin lapset.


Lapsuuden kunnioittaminen toiminnassamme näkyy myös siinä, että varaamme päivittäin aikaa vapaaseen leikkiin sisällä ja ulkona. Arvostamme itseämme, muita ihmisiä ja ympäristöä.


Ravinto

Päiväkotimme ruoka valmistetaan alusta loppuun omassa keittiössä pääosin luomu- ja biodynaamisista raaka-aineista ja olemme saavuttaneet Portaat luomuun-ohjelmassa korkeimman tason (6). Käytämme lähiruokaa niin paljon kuin mahdollista. Ruuan hyvä laatu näkyy raaka-aineiden valinnassa sekä keittiön osaavan henkilökunnan työssä.


Ruoan kunnioittaminen näkyy päivittäin ruokailutilanteiden rauhoittamisena ja hyvien ruokatapojen opetteluna. Juhlapäivinä ruoka laitetaan esille erityisen kauniisti. Lapset ovat päivittäin mukana aterioiden valmistelussa esimerkiksi leipoen, pöytää kattaen tai toisille ruokaa tarjoillen.


TAMPEREEN RUDOLF STEINER-LASTENTARHAN KANNATUSYHDISTYS RY
TEERENTIE 7, 33540 TAMPERE, 050-4068496 ja 040-3531307 (keittiö)
Mobiili